LEKTURY ON-LINE

 

Lektury do matury

 

Lektury on-line

 

http://www.ojczyzna.pl/LITERATURA.htm

 

http://univ.gda.pl/~literat/books.htm

  

http://literatura.polska.pl/

 

http://gacek.com.prv.pl/

 

http://www.wolnelektury.pl/katalog/

 

http://www.mojapolska.az.pl/czytelnia_online.html

 

 

Lektury do matury

 

POZIOM PODSTAWOWY

literatura polska

- Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
- J. Kochanowski - fraszki, pieśni i treny (wybór)
- J. A. Morsztyn - wybór wierszy
- D. Naborowski - wybór wierszy
- W. Potocki - wybór wierszy
- I. Krasicki - bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
- A. Mickiewicz - Romantyczność - A. Mickiewicz, Pan Tadeusz
- A. Mickiewicz, Dziady cz. III
- J. Słowacki, Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
- Z. Krasiński, Nie-Boska komedia: cz. I, cz. III (scena w obozie rewolucji), cz. IV (scena w obozie aystokracji i scena finałowa)
- A. Mickiewicz, wybór wierszy
- J. Słowacki, wybór wierszy
- C. K. Norwid - wybór wierszy
- B. Prus, Lalka
- E. Orzeszkowa, Nad Niemnem - fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
- E. Orzeszkowa, Gloria victis
- M. Konopnicka, Mendel Gdański
- B. Prus, Kamizelka
- H. Sienkiewicz, Potop
- K. Przerwa-Tetmajer - wybór wierszy
- J. Kasprowicz - wybór wierszy
- L. Staff - wybór wierszy z różnych epok
- S. Wyspiański, Wesele
- W. S. Reymont, Chłopi (t. I)
- S. Żeromski, Ludzie bezdomni
- S. Żeromski, Przedwiośnie
- W. Gombrowicz, Ferdydurke - rozdz. II, III, VI, VII, VIII IX, X, XII, XIV
- Z. Nałkowska, Granica
- T. Borowski, Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
- G. Herling-Grudziński, Inny świat
- B. Leśmian - wybór wierszy
- J. Tuwim - wybór wierszy
- M. Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
- Cz. Miłosz - wybór wierszy
- K. K. Baczyński - wybór wierszy
- T. Różewicz - wybór wierszy
- Z. Herbert - wybór wierszy
- M. Białoszewski - wybór wierszy
- W. Szymborska - wybór wierszy
- S. Barańczak - wybór wierszy
- J. Twardowski - wybór wierszy
- S. Mrożek, Tango
- H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

literatura powszechna

- Sofokles, Król Edyp
- Horacy - wybór pieśni
- W. Szekspir, Makbet
- Molier, Świętoszek
- J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera
- F. Dostojewski, Zbrodnia i kara
- J. Conrad, Jądro ciemności
- A. Camus, Dżuma

 

POZIOM ROZSZERZONY

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

literatura polska

- J. Kochanowski, Treny
- J. Słowacki, Kordian
- W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk
- M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka
- S. I. Witkiewicz, Szewcy

literatura powszechna

- Dante, Boska Komedia - fragmenty Piekła
- J. W. Goethe, Faust - cz. I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
- F. Kafka, Proces
- M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych,
ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.