SZKOLNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNE

Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie

16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 6; tel./fax 87 643 28 29