O NAS

 

 

Biblioteka funkcjonuje od początku istnienia szkoły, tj. od 1947 roku. Przez ponad 60 lat istnienia pracowało tu wielu bibliotekarzy, m.in. Maria Kłoczko, Irena Karp, Juliusz Batura, Janina Kleczkowska. Kilkakrotnie zmieniany był też lokal.

Od września 2001 r. nasza biblioteka przekształciła się w Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne. Zmieniliśmy lokal, dzięki czemu zyskaliśmy dwa nowe pomieszczenia. Mamy teraz dużą, przestronną wypożyczalnię, czytelnię, pracownię medialną oraz pomieszczenie socjalne i magazynek.

Dużą popularnością cieszy się pracownia medialna, gdzie uczniowie mają do dyspozycji dziesięć komputerów z dostępem do Internetu. Oprócz naszych bogatych zbiorów uczniowie mogą więc korzystać z ogromnej ilości informacji znajdujących się w sieci. Ponadto gromadzimy także multimedialne programy edukacyjne.

Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. Wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Z materiałów korzystają nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy i ich rodziny.

W lipcu 2005 r. zakończyliśmy budowanie bazy w programie MOL, a od 1 września 2005 r. pracujemy z programem na co dzień.

Biblioteka jest centrum życia kulturalnego szkoły - odbywają się tu spotkania, prelekcje, wykłady, organizowane są wystawy. Patrz: Stara strona/Wydarzenia.

Już w 2000 roku powstała pierwsza nasza strona internetowa. Wtedy jeszcze niewiele bibliotek upowszechniało informacje o swojej pracy w Internecie. W związku z tym nasza strona była kilkakrotnie wyróżniana.

 

 

6 lutego 2002 r.
otrzymaliśmy gratulacje od Pana Jana Jackowicza-Korczyńskiego - koordynatora d.s. bibliotek Zespołu Zadaniowego Programu Interkl@sa. Nasza biblioteka została umieszczona jako BIBLIOTEKA SZKOLNA DNIA na serwerze bibliotecznym Interkl@sy na dzień 5 lutego 2002 r.

 

26 lutego 2002 r.
rozstrzygnięta została czwarta edycja konkursu „Moja szkoła w Internecie” organizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Nasza witryna otrzymała wyróżnienie w kategorii „prezentacje szkół”. Na konkurs wpłynęło ponad sto prac z całego województwa podlaskiego w trzech kategoriach: prezentacje szkół, ekologia i hobby. Konkurs zdominowali uczniowie i nauczyciele z Białegostoku, tym bardziej więc cieszy wyróżnienie naszej biblioteki.


 

28 maja 2002 r.

nasza strona www otrzymała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez "Bibliotekę w Szkole" - "Pokaż swoją dobrą stronę".
 

 

17 października 2002 r.
serwis biblioteczny INTERKL@SY ponownie uczynił nas "Biblioteką dnia".


 

18 grudnia 2002 r.

w I edycji konkursu Komisji Wydawnictw Elektronicznych i Komisji Automatyzacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na "Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich" przyznano nagrody w trzech kategoriach: Biblioteki publiczne, Biblioteki naukowe, Biblioteki szkolne i pedagogiczne oraz nagrodę specjalną Przewodniczącego SBP Jana Wołosza dla biblioteki polskiej działającej poza granicami kraju.

Nasza strona zajęła pierwsze miejsce w kategorii Bibliotek szkolnych i pedagogicznych.