ZBIORY

 

 

 

Księgozbiór biblioteki liczy ok. 29 tys. woluminów. Gromadzimy literaturę piękną i pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy - najliczniej reprezentowane są dziedziny uprawiane w naszej szkole: mechanika, gastronomia, turystyka, ochrona środowiska, ekonomia, handel.

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników dostępne są katalogi: alfabetyczny i systematyczny (rzeczowy) książek w wypożyczalni i czytelni oraz katalogi przedmiotowe kaset video, kaset magnetofonowych, płyt DVD a także kartoteki zagadnieniowe. Od 2005 r. funkcjonuje katalog elektroniczny.

 Mamy też bogaty wybór czasopism (ponad 30 tytułów).

Gromadzimy również kasety video, płyty CD i  DVD - są to głównie ekranizacje lektur szkolnych, ale także inne filmy, audycje edukacyjne.

Młodzież ma również możliwość korzystania z zasobów Internetu, dzięki wyposażeniu pracowni medialnej w dziesięć stanowisk komputerowych z dostępem do sieci.

 

          

CZASOPISMA

 

Biblioteka w Szkole

Chemia w Szkole

Fizyka w Szkole

Geografia w Szkole

Głos Nauczycielski

Przegląd Powiatowy

Wiadomości Historyczne

 

w górę